Många svenska ideella organisationer har speciella projekt för skolor, t.ex.

  • att sälja föremål där pengarna går till ett välgörande ändamål
  • att sponsra en barnby eller ett barnhem i ett annat land
  • att stödja ett miljöprojekt, såsom att plantera träd eller bli fadder för en tiger
  • att på olika sätt hjälpa utsatta i närområdet
  • att värna om närmiljön, t.ex. genom städning i naturen
  • att skänka julklappar till barn på barnhem utomlands

Skolor kan också vara mottagare av välgörenhet och ta del av organisationers kunskap, material m.m. om mobbing, droger och liknande.

Bidra.nu vill underlätta för personal och barn på skolor i Sverige att hitta välgörenhetsprojekt att engagera sig i. Nedan följer några exempel med tillhörande länkar.

Länkar:

Försäljning av pins till välgörande ändamål:
Hjärt- Lungfonden »
Majblomman »

Julklappar till fattiga barn:
Läkarmissionen »
Hoppets Stjärna »

U-länder:
Barnfonden » (fadderbarn)
Diakonia » (skolinfo)
Erikshjälpen » (skolinfo, fadderbarn)
Frälsningsarmén » (skolinfo)
Hoppets Stjärna/Starkids » (skolinfo, fadderbarn)
SOS-barnbyar » (skolinfo, fadderbarn)
Unicef » (skolinfo)
Svenska Afghanistankommittéen » (vänskolor)

Natur/Miljö:
Naturskyddsföreningen » (lärarinfo)
Vi-skogen » (trädplantering)
Världsnaturfonden WWF » (djurfaddrar)

Organisationer som kan hjälpa i skolan:
A Non Smoking Generation »
BRIS – Barnens Rätt I Samhället »
Friends »
Lions »
Mentor »
Stella »

Skolor